Testpilot

En testpilot är med och utvärderar fordonen och rapporterar regelbundet i bild oc text vad den klarar och vad den inte klarar. Eventuella fel, brister och förbättringar samt även tillbehör, modifikationer etc. Första steget är alltid att provköra aktuellt fordon. Vill man sedan låna fordonen ett dygn och pröva den på sin egen pendlarsträcka så […]