Testpilot

En testpilot är med och utvärderar fordonen och rapporterar regelbundet i bild oc text vad den klarar och vad den inte klarar. Eventuella fel, brister och förbättringar samt även tillbehör, modifikationer etc.

Första steget är alltid att provköra aktuellt fordon. Vill man sedan låna fordonen ett dygn och pröva den på sin egen pendlarsträcka så går det bra.

Har man väl köpt det till testpilot pris så behöver man också använda det regelbundet för att kunna utvärdera det under en längre tid.

Hur man vill utvärdera den är upp till en själv med några intressanta saker är:

  • Hur långt kan man köra på en laddning?
  • Hur mycket kan man lasta?
  • Hur klarar den grus, gräs, lera, sand, snö, is etc?
  • Hur branta uppförsbackar klarar den?
  • Vilka delar kan gå sönder och slits ut snabbast (t.ex. bromsklossar, kedja).
Posted in Uncategorized.