L1e

Våra fordon är klassade som L1e. Det är en ny klass i europa som började gälla 1 januari 2017 i hela europa. I ett PM från regeringen bekräftas också att följande lagändring har blivit godkända i sverige:

Sida 41 undert 5.2 Nya fordonskategorier
“Kategorin L1e avser lätta tvåhjuliga motordrivna fordon (light two-wheel powered vehicle). Till denna kategori finns två underkategorier: L1eA-fordon, Motordriven cykel, eller även motoriserad cykel, (powered cycle), och L1eB-fordon, Tvåhjulig moped (two-wheel moped). Den ”motoriserade cykeln” är en ny företeelse för Sverige”.

Det är upp till var och en av medlemsländerna att ta fram ytterligare regler för dessa fordon om det behövs men än så länge har varken transportstyrelsen eller någon annan myndighet uttalat sig om dessa. Enligt Fordonsklassificeringen i Eur-Lex så framgår dock dessa EU gemensamma regler på L1e fordon:

L1e-A-fordon (motordriven cykel): max 25 km/h, max 1000W
L1e-B-fordon (tvåhjulig moped): max 45 km/h, max 4000W

Vi kommer sälja båda typerna men främst L1e-B (E och B serien). L1e-A (K och T serien).